02 Kas 2013
Kasım 2, 2013

SİVİL İKLİM ZİRVESİ (SİZ)

0 Yorum

ULUSAL TALEP, YEREL HAREKET

(22-23 Kasım 2013, Ankara)

siz-logomuz

Türkiye’de ilki gerçekleşecek olan Sivil İklim Zirvesi (SİZ), sivil toplulukların iklim değişikliği ile mücadele sürecine dahil olması açısından önemli bir zamanda tartışmaları hayata geçiriyor. Haziran ayından bu yana Türkiye’de pek çok şey değişti. Kentin içinde ve çevresinde yer alan tabiat değerlerinin karşısına alternatif olarak koyulan ve tahribata neden olan projeler toplumun geniş kesiminin tepkisini daha çok çekiyor. Yükselen toplumsal hareket; doğa koruma, iklim değişikliği ile mücadele gibi meselelerinin toplumun temel sorunları listesinde yer aldığını gösteriyor.

Yerelde toplumsal olarak iklim değişikliği fenomeni bir karşılık bulurken, küresel düzeyde de uluslararası toplumun en üst gündemi olarak yer tutmaya devam ediyor. 11-22 Kasım 2013 tarihlerinde Varşova-Polonya’da gerçekleşecek olan 19. Taraflar Konferansı’nda (COP19) 190’dan fazla ülkenin temsilcilerinin, gözlemcilerinin ve çeşitli ilgi gruplarının katılımı ile uluslararası düzeyde yeni bir iklim zirvesi daha gerçekleşecek. COP19’un ana tartışması, 2015 yılına kadar tamamlanacak ve 2020’de yürürlüğe girecek olan yeni ‘küresel iklim antlaşması’nın detayları olacak.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), 27 Eylül 2013 tarihinde 5. Değerlendirme Raporu’nun ilk çalışma grubu çıktılarını kamuoyu ile paylaştı. Rapor, atmosferde son 800.000 yılın en yüksek karbondioksit, metan ve diazotmonoksit yoğunluğuna ulaştığımızı ortaya koydu. Sanayileşme öncesine göre karbondioksit yoğunluğunun % 40, metan’ın %150, diazotmonoksit’in ise % 20 daha yüksek olduğu raporda belirtildi. Fosil yakıt kullanımı, çimento endüstrisi, ormansızlaştırma ve arazi kullanımında yapılan değişiklikler bu artışların en temel nedenleri arasında yer alıyor. Son on yılımız, 1850-1900 yılları ortalamasına göre 0.85 C daha sıcak geçerken, aşırı hava olayları daha sık ve daha şiddetli yaşanıyor. Bu resim için yapılması gereken, her türlü faaliyette kullanılan fosil yakıtların miktarını hızla azaltarak  süregelen doğa yıkımlarının durdurulması.

Bunun için ne yazık ki kısıtlı bir karbon bütçesine sahibiz, yani başta karbondioksit olmak üzere sera gazı emisyonu salmada artık son derece sınırlıyız. Bugün kalan karbon bütçesi, Türkiye’ye de ciddi bir sorumluluk veriyor. Küresel iklim rejiminde Türkiye’nin sürece dahil olmaması, yükümlülük almaması yada kendi ödevlerini yapmaması iklim değişikliği ile mücadele açısından ciddi bir sorun. 7 milyar nüfuslu gezegenin Türkiye gibi ülkelerin kontrolsüzce ve hiçbir hedef almaksızın sera gazı salımı yapması ve etkilerine karşı uyum politikalarını uygulamaması durumunda, bilimin ortaya koyduğu karbondioksit bütçesi 9 yıl içinde harcanabilecek gibi görünüyor.

ULUSAL HEDEF, YEREL HAREKET

Bilimsel veriler ve ortaya konan sayılar, Türkiye’nin mutlaka ulusal bir iklim hedefi almasını, yani seragazı salımını azaltmasını zorunlu kılıyor. Sivil İklim Zirvesi, bu nedenle ilk buluşmasında “Ulusal Hedef, Yerel Hareket” tartışmasını Türkiye için masaya yatıracak, bilimin öngördüğü yolda ilerleme konusunda temel durumu yerel politikaları da değerlendirerek toplumsal bir sonuca ulaştırmaya çalışacak. Çünkü, Türkiye’nin ulusal bir hedef alması ne kadar önemli ise, alınan kararın hayata geçmesi için uygulamaları gereken sürede gerçekleştirmek bir o kadar önemli.

Doğrudan iklim dostu faaliyetlere başlamak açısından yerel yönetimler ciddi bir avantaja sahip. Ulusal düzeyde bir hedefin gerçekleşmesi için gerekli olan mevzuat, finansal düzenlemeler, yasal yaptırımlar gerçekleşene kadar, yerel yönetimler kısa dönemde uygulamalarında ciddi adımlar atarak fosil yakıt merkezli hizmetlerden uzaklaşabilir. Özellikle 2014 Mart ayında gerçekleşecek olan Türkiye’nin yerel seçimleri, konunun gündeme gelmesi açısından ayrıca ciddi bir öneme sahip. İklim dostu belediyeciliğe geçiş için toplumun bilmesi, talep etmesi ve gündem yaratabilecek araçları oluşturması bu süreçte çok önemli. İşte ulusal hedef tartışmalarının üzerinden, iklim değişikliği ile mücadelede yerel hareketin içerik, kapsam ve yöntemlerine karar verilmesi  SİZ’in en önemli çıktısı olacak.

Programa ulaşmak için tıklayınız!

Zirve Neva Palas Oteli- Esat cad. No:32 Küçükesat 06660 ANKARA adresinde gerçekleşecektir.

 

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.